GEODEZJA-PROJEKT

Biuro usług geodezyjnych i projektowych

ul. 3 Maja 7/4

84-200 Wejherowo

Tel. 603-769-942

 

 email:

geodezja-projekt@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Oferujemy następujące usługi geodezyjno-kartograficzne :

 1. mapy  do celów projektowych w postaci analogowej lub numerycznej
 2. geodezyjna obsługa inwestycji
 3. pomiary powierzchni upraw oraz użytków rolnych
 4. prace w zakresie pomiarów realizacyjnych:
 • ­wytyczanie: budynków, budowli, urządzeń
 • ­tyczenie sieci uzbrojenia terenu (przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji sanitarne)
 • ­pomiary kontrolne
 1. prace w zakresie pomiarów powykonawczych:
 • pomiary powykonawcze wszystkich budynków i budowli
 • ­pomiary powykonawcze sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych,  telekomunikacyjnych i TV kablowych, kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
 • ­pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
 • ­pomiary sytuacyjno-wysokościowe - aktualizacje podkładów mapowych

    6.  prace prawne:

 • mapa do celów prawnych
 • ­podział  i rozgraniczenia nieruchomości
 • ­wznawianie i wyniesienie granic nieruchomości
 • ­prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru  nieruchomości)
 • ­projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej.